LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Verzekering


Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via AutoLease LAM in het leasecontract is opgenomen. Op de groene kaart kunt u zien of de auto via AutoLease LAM verzekerd is, AutoLease LAM staat in dat geval als verzekeringnemer vermeld.

Diefstal van persoonlijke eigendommen is niet door ons verzekerd. De in het leasecontract opgenomen accessoires zijn meeverzekerd tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Door u gemonteerde accessoires die niet in het leasecontract zijn opgenomen, zijn door ons niet meeverzekerd. Houdt u hier rekening mee en meld deze accessoires bij ons aan. Bij niet-verhaalbare schades wordt een eigen risico in rekening gebracht.Tevens wordt voor elke auto die via ons verzekerd is een personen-ongevallen-inzittendenverzekering afgesloten.