LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Reparatie en Onderhoud


Vervangende auto

Een vervangende auto wordt alleen ingezet na onze telefonische toestemming. Een vervangende auto wordt ingezet direct na het onverwacht uitvallen van uw leaseauto of indien reparatie of herstel langer dan 24 uur in beslag neemt. Ons streven is een gelijkwaardige auto in te zetten, dit is echter niet altijd mogelijk. Een vervangende auto wordt alleen ingezet in Nederland, een vervangende auto kan optioneel in het leasecontract opgenomen worden. Een vervangende auto bij onderhoudsbeurten valt niet onder het leasecontract, tenzij dit in de overeenkomst separaat is aangegeven.

Onderhoud, reparatie, banden en APK

Het onderhoud van de auto dient te geschieden volgens richtlijnen van de fabrikant. Reparatie en onderhoud mag alleen uitgevoerd worden door de officiƫle dealer van het merk. Indien u de auto aanbiedt voor reparatie, onderhoud of het vervangen of repareren van de banden dient u altijd de leasepas aan uw dealer/reparateur aan te bieden.

De dealer dient altijd vooraf contact op te nemen met onze afdeling operations (telefoonnummer 0181-451040) of een aanvraag te doen via ROB-net. De dealer/reparateur ontvangt van ons een toestemmingsnummer dat op de factuur vermeld dient te worden. Zonder dit nummer zal niet tot betaling van de factuur worden overgegaan.

In verband met de vaak lange wachttijden bij garages adviseren wij u tijdig een afspraak voor een onderhoudsbeurt te maken.

Voor het repareren of vervangen van banden kunt u vanzelfsprekend terecht bij een bandencentrum. Wij hebben bandencontracten afgesloten bij Kwik Fit en ATU.
De verplichting om uw auto tijdig APK te laten keuren ligt bij u als berijder. De vervaldatum voor de APK kunt u checken op www.rdw.nl. Een APK-keuring kunt u het beste in combinatie met een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Bij de keuring dient u het origineel kenteken deel 1a aan te bieden.

Indien het leasecontract zonder onderhoud is afgesloten komen de kosten hiervan voor rekening van de leaserijder. Onderhoud en/of reparatie aan zelf gemonteerde accessoires die niet in het leasecontract zijn meegenomen komen voor rekening van de leaserijder. Kosten als gevolg van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van de auto zijn niet inbegrepen in de leaseprijs.

Er is geen recht op hulpverlening of vergoeding van de kosten in geval van een technische storing die op eenvoudige wijze zelf te verhelpen of te voorkomen is.

 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer: 


Geen of verkeerde brandstof in de tank.

- Lege accu door eigen toedoen.

- Sleutel in afgesloten auto achterlaten.

- Naderhand verkeerd ingebouwde accessoires.

- Diefstal van mobiele telefoons is niet gedekt.

- Indien de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs e.d. verkeert, vervalt de verzekeringsdekking.