LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Schade melden


Onderstaande informatie is alleen van toepassing indien verzekering via AutoLease LAM in het leasecontract is opgenomen.

     

U dient een schade direct aan ons te melden. Indien er geen tegenpartij bij de schade betrokken is, kunt u de schade bij ons melden via een ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Indien er wel een tegenpartij betrokken is, verzoeken wij u het ingevulde en ondertekende schadeaangifteformulier binnen 3 werkdagen naar ons te versturen. Laat van een schade, waar derden bij betrokken zijn, proces-verbaal opmaken. Indien schade door een onbekende tegenpartij (motorvoertuig) is veroorzaakt (bijvoorbeeld toen uw auto geparkeerd stond) bestaat de mogelijkheid om dit te claimen bij het waarborgfonds. Bij uitkering door het waarborgfonds betaalt u géén eigen risico, dat neemt AutoLease LAM voor haar rekening.

Wij houden ons het recht voor om schadereparaties aan leaseauto’s bij een door ons aan te wijzen schadeherstelbedrijf te laten repareren. Schade aan uw leaseauto mag alleen worden hersteld na onze toestemming.

Schade’s die niet gemeld worden d.m.v. een schadeaangifteformulier, die na beëindiging van het leasecontract vastgesteld worden, worden aan u in rekening gebracht. Bij schades in het buitenland is het aan te raden de politie in te schakelen.

Mocht uw auto als gevolg van schade niet meer kunnen rijden, belt u dan het alarmnummer dat op de groene kaart vermeld staat. De verzekering regelt indien nodig de berging en levert een vervangende auto.

Ten aanzien van schade hebben wij nog een aantal zaken voor u op een rijtje gezet :

- Vul altijd het schadeaangifteformulier volledig in, ook al beweert de politie dat dit niet nodig is.

- Doe nooit toezeggingen aan de tegenpartij inzake schadevergoeding of schuldvraag.

- Het is niet toegestaan schade onderling te regelen.

- Correspondentie met de tegenpartij loopt altijd via ons.

- Bij beschadigingen aan uw auto zonder tegenpartij dient u altijd een politierapport te laten maken (parkeerschade, inbraakschade e.d.).

- Indien u bij diefstal van de radio of navigatie het frontje niet kunt overleggen, zal de verzekering niet uitkeren. Dit geldt voor het totale schadebedrag, dus ook voor schade aan de carrosserie, ruit en/of dashboard.

- Diefstal van mobiele telefoon is niet gedekt.

- Indien de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs e.d. verkeert, vervalt de verzekeringsdekking.


Voor het repareren of vervangen van ruiten

U kunt uw auto bij alle vestigingen binnen Nederland aanbieden. Tevens is het mogelijk om de reparatie of vervanging op een door u aangewezen locatie te laten uitvoeren. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij Autoschade Zuidland 0181-451040, Indien u een ruit via uw dealer laat vervangen zijn wij helaas genoodzaakt het reguliere eigen risico in rekening te brengen.


Download hier uw schadeformulier