LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Autolease

Door in een kleine regio met veel persoonlijk contact, actief de markt te bewerken, zullen zowel de klanten als ook de leverende dealers "partners" worden. Dit maakt het uitvoeren van gemaakte afspraken gemakkelijker. Zowel bij aanschaf als onderhoud is de dealerkeuze vrij.

Maatwerk in mobiliteit
Voor veel bedrijven is de aanschaf van een auto een voortdurend punt van discussie. Niet alleen de aanschaf maar ook het bijbehorende onderhoud en de schadeafhandeling vragen de nodige aandacht. AutoLease LAM kan u bij dit hele traject van dienst zijn. Alle mogelijke leasevormen zijn uit te voeren zodat altijd een passend voorstel gemaakt kan worden.

Kleine en middelgrote wagenparken
Tot onze doelgroep behoren de kleine tot middelgrote wagenparken. Wij maken geen onderscheid op het gebied van service en ondersteuning, ongeacht of het één of meer auto’s betreft. Periodiek worden managementrapporten besproken om het wagenpark zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Persoonlijk contact
Door het persoonlijke contact is het zaken doen veel eenvoudiger en directer. De snelheid van handelen wordt bevorderd als je elkaars partners bent en aan dezelfde kant van de tafel zit.