LAM groep

Alles voor uw auto onder 1 dak

Gebruik van uw leaseauto


De auto mag uitsluitend gebruikt worden door een bekwame bestuurder die in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs. Lees bij ingebruikname van de auto aandachtig de handleiding van de fabrikant door en volg de tips van uw dealer op.

Controleer tijdens het gebruik van uw leaseauto regelmatig het peil van de olie en koelvloeistof. Dit is door de lange onderhoudsintervallen absoluut noodzakelijk. Wij wijzen u erop dat u als berijder aansprakelijk bent voor schade aan de motor als gevolg van een te laag olie- en/of koelvloeistofpeil. Het is tevens van belang de bandenspanning te controleren, door een onjuiste spanning kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen en stijgt het brandstofverbruik.

Indien u voor eigen rekening accessoires aanbrengt dien u hier vooraf toestemming van ons voor te hebben. Bij beĆ«indiging van de gebruiksperiode van een leaseauto mogen alleen die accessoires worden verwijderd die u voor eigen rekening heeft laten aanbrengen en waarvan verwijdering geen beschadiging tot gevolg heeft. Voor niet verwijderde accessoires bestaat geen recht op vergoeding.